Werkwijze

Verwijzing van huisarts of specialist

Wij hanteren met een verwijzing dezelfde methode als bij de DTF, alleen wordt er dan geen screening meer gedaan, aangezien dit door de huisarts of specialist al is uitgevoerd.

Verdere behandelingen

Na de eerste afspraak wordt er aan de hand van het voorgelegde behandelplan samen gewerkt aan uw gezondheidsprobleem. In het behandelplan staan de doelen beschreven die u, met behulp van de  fysiotherapeut, willen bereiken. Binnen de behandeling hebben wij voor ogen dat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren binnen de leefomstandigheid waarin u verkeerd.Werkwijze