Beweeg je fit

 Beweeg je fit

Beweeg je Fit is een beweegprogramma voor vrouwen die onder deskundige begeleiding hun conditie op peil willen houden of verbeteren tijdens of na de behandeling van borstkanker. Er blijkt grote behoefte te zijn aan een laagdrempelig en lokaal beweegprogramma dat specifiek gericht is op vrouwen die behandeld zijn of nog worden voor borstkanker. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de lichamelijke en geestelijke conditie verbetert door lichamelijke activiteit. Dit heeft met name invloed op het verminderen van vermoeidheidsklachten. Het blijkt hiervoor zinvol om al tijdens of anders na oncologische behandelingen te werken aan de conditie. Het hebben van lymfoedeem hoeft daarbij geen probleem te zijn.

Het programma is voor vrouwen die behandeld zijn of nog worden voor borstkanker blijkt dat het moeilijk kan zijn de juiste balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Vaak is niet duidelijk wat wel en niet verstandig is op het gebied van bewegen. Wanneer onzekerheid over bewegen ontstaat wordt men onnodig beperkt in het dagelijks leven. De vertrouwde sportschool of vereniging is er veelal niet op toegerust om met deze specifieke klachten aan de slag te gaan. Daarom is bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, met als specialisatie oedeemfysiotherapie of oncologie aan te bevelen. Daarnaast blijkt het trainen met lotgenoten als prettig ervaren te worden.

Vernieuwend aan dit programma is, dat u al tijdens een oncologische behandeling kan starten met trainen. Het maakt niet uit of deze behandeling bestaat uit een operatie, bestraling, chemo-, hormonale- of immunotherapie of een combinatie hiervan. Natuurlijk kunt u ook na afronding van de behandelingen aan het programma deel nemen.

Het doel van het programma is het op verantwoorde wijze bevorderen van de lichamelijke conditie en het opbouwen van zelfstandigheid en plezier in bewegen. Het programma bestaat uit 24 trainingen verdeeld over een periode van 12 weken, waarbij in kleine groepen van ca.4 vrouwen, twee keer per week een uur, wordt getraind.

U traint onder leiding van een fysiotherapeut met een specialisatie op het gebied van lymfoedeem en/of oncologie. Zo nodig vindt er overleg plaats met in borstkanker gespecialiseerde verpleegkundigen. De training bestaat uit een gezamenlijke warming-up, conditie- , kracht- , coördinatie- en balansoefeningen, veelal met muziek. De training wordt afgesloten met gezamenlijke ontspanningsoefeningen. Het trainingsprogramma wordt individueel afgestemd.

Voorafgaand aan de eerste training wordt de ziektegeschiedenis en de beginsituatie vastgelegd middels een intakegesprek. Een aantal vragenlijsten moeten daarbij ingevuld worden en er wordt een conditietest afgenomen. Indien van toepassing wordt de omvang van de arm gemeten. Na 6 en 12 weken worden de vragenlijsten en test herhaald, om het effect van de training (zowel fysiek als mentaal) te kunnen meten. Na 12 weken heeft u om leren gaan met activiteit beperkende klachten. U bent (opnieuw) vertrouwd geraakt met bewegen en kunt zelfstandig een bewegingsactiviteit voort zetten.

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie, oncologiefysiotherapie en Beweeg je Fit. De eerste twintig behandelingen worden doorgaans geheel vergoed uit de aanvullende verzekering. De vervolgbehandelingen komen ten laste van de basisverzekering. Belangrijk is dat u voor deze vorm van therapie een verwijsbrief van de arts nodig heeft in verband met vergoeding van de ziektekostenverzekering.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand stuk informatie willen, dan kunt u ons altijd bellen voor meer informatie.

Jolanda Dekker 06 - 19 60 69 07 dinsdag en vrijdag

Suzanne de Hoop 06 - 40 62 35 90 maandag, woensdag en donderdag