Claudicatio intermittens

 Claudicatio intermittens

'Claudicatio intermittens', ook wel 'etalagebenen' genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening veroorzaakt door slagaderverkalking. Claudicatio Intermittens is dus ook een hart- en vaatziekte. Volgens de laatste schattingen heeft 1 op de 5 volwassenen boven de 50 jaar last van deze ouderdomsziekte.

De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met etalagebenen vaak moeten stilstaan vanwege pijn tijdens het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Maar het is belangrijk dat u toch blijft bewegen! Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma bij een geschoold fysiotherapeut zeer goede resultaten te bereiken zijn. Belastende en dure ingrepen zoals vaatoperaties of dotterbehandelingen kunnen daarmee voorkomen worden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat looptrainingsprogramma's onder begeleiding veel effectiever zijn dan niet-begeleide programma's. Het oefenprogramma wordt samengesteld op basis van uw mogelijkheden. Door het lopen (op zekere hoogte) door de pijngrens heen, creëert het lichaam natuurlijke bypasses (omleidingen), waardoor de beenspieren weer voldoende zuurstof krijgen tijdens uw activiteiten, en zal de pijn aanzienlijk verminderen, of zelfs helemaal verdwijnen, waardoor u veel beter kunt functioneren dan voorheen.

Naast het intensieve trainingsprogramma in de praktijk, krijgt u ook 'huiswerk' (lopen, lopen, lopen.......). Tegenwoordig zijn er heel veel leuke mogelijkheden en middelen om het lopen buiten aangenamer en motiverender te maken. Te denken valt dan aan loopgroepjes in de omgeving of 'apps' voor smartphones.

Helma van Wijnen:

"U bent geconfronteerd met de diagnose 'claudicatio intermittens' of ook wel 'etalagebenen' genoemd, en op verwijzing van uw vaatchirurg of huisarts op zoek naar een fysiotherapeut die u looptraining onder begeleiding kan aanbieden.

Door mijn jarenlange werkzaamheden als fysiotherapeut in het Vlietland ziekenhuis, maar ook als fysiotherapeut in de particuliere praktijk, heb ik veel ervaring en affiniteit met hart- en longrevalidatie en training bij claudicatio intermittens.

Samen met u wil ik proberen uw kwaliteit van leven te verbeteren door uw pijnvrije loopafstand te vergroten, uw algehele conditie te verbeteren en uw risicogedrag wat hart- en vaatziekten in stand houdt onder de loep nemen. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat fysiotherapie bij claudicatioklachten even effectief is als een chirurgische dotterbehandeling, en zelfs op lange termijn effectiever. Mijn ervaringen in de dagelijkse praktijk onderschrijven dit!".